Nyitólap   |  Elérhetőségek   |  EPER   |  Hírlevél  |  GYÍK
.: ELTE TPIK :.
E L T E   P á l y á z a t i  é s  I n n o v á c i ó s  K ö z p o n t
4
   Nemzetközi pályázatok
   Hazai pályázatok
   Támogatott pályázatok
   Pályázatokhoz szükséges ELTE adatok, pályázati ügyintézés
   Strukturális Alap
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.: Új Széchenyi Terv :.
.: EURÓPAI UNIÓ :.
.: TÁMOP-4.2.1-09/1/KMR-2009-0001 :.
.: Magyarország megújul :.
.: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség :.
.: Európai Szociális Alap :.
    »   Menü     »   Pályázatok
Nyomtatható verzió

Hazai pályázatok

Megjelentek a felfedező kutatásokat ösztönző felhívások (korábbi OTKA felhívások)

 

Az elnyerhető források a természeti és társadalmi jelenségek megismerését célzó, új módszerek, eljárások kidolgozását megalapozó projekteket, valamint a fiatal kutatók tudományos pályájának elindítását, illetve a nemzetközi kutatási programok kezdeményezését ösztönzik.  A tudományos projektek jobb tervezhetősége érdekében a felhívásokat az eddig megszokotthoz képest korábban közzétette Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal. A felhívások ismét a korábban már jelentősen megemelt – összesen mintegy 12 milliárd forint – keretösszeggel jelentek meg.

Kutatói kezdeményezésű témapályázat (K_18) és a Fiatal kutatók által kezdeményezett témapályázat (FK_18) keretében tematikus prioritások nélkül, bármilyen tudományterületen végezhető felfedező kutatás. A felhívás célja a kutatói kreativitás és kiválóság megerősítése, olyan kutatói kezdeményezésű projektek megvalósulásának ösztönzése, amelyektől természeti és társadalmi jelenségek megismerése, az emberiség ismeretanyagának bővülése és olyan eredmények várhatók, amelyek nyomán új módszerek, eljárások dolgozhatók ki.  Az FK_18 felhívásra 2018. február 12-ig 40. életévüket be nem töltött szakemberek nyújthatnak be pályázatot.

Posztdoktori Kiválósági Program (PD_18) felhívás kizárólag a támogatott kutató bérének kifizetésére és annak munkáltatói járulékára ad fedezetet. Valamennyi tudományterület képviselői pályázhatnak.

Nemzetközi együttműködésen alapuló témapályázatok (NN_18, ANN_18, SNN_18) felhívás a hazai kutatócsoportok és külföldi partnereik együttműködését ösztönzi, ezzel is erősítve a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságát. Külön kiemelt alprogramban kerülnek támogatásra a magyar-osztrák és a magyar-szlovén együttműködésben zajló alapkutatások.

A felfedező kutatásokat ösztönző felhívások főbb jellemzői

 

 

Kutatási témapályázat

Fiatal kutató által kezdeményezett kutatási témapályázat

Posztdoktori Kiválósági Program

Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

1. alprogram:
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

2. alprogram:
Magyar-osztrák nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

3. alprogram:
Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

Azonosító

K_18

FK_18

PD_18

NN_18

ANN_19

SNN_18

Elektronikus benyújtás határideje

2018. február 14. 16:00

2018. február 12. 16:00

2018. február 8. 16:00

2017. február 15. 16:00

Maximális pályázható összeg

12 millió Ft/év

10 millió Ft/év

5 336 000 Ft/év

12 millió Ft/év

Általános költség (rezsi)

20%

20%

5%

20%

Maximális futamidő

4 év

4 év

3 év

4 év

3 év

Támogatott kutatások kezdete

2018. szeptember 1 – 2018. december 1.

Keretösszeg (támogatott pályázatok becsült száma)

9,4 milliárd Ft

(200-225 db)

1,5 milliárd Ft
(93 db)

1 milliárd Ft
(20-25 db)

Pályázat beadásának feltétele

PhD/DLA fokozat; nincs életkori megkötés

PhD/DLA fokozat;
40 éves életkorig

PhD/DLA fokozat 2011. január 1. utáni;
40 éves életkorig

PhD/DLA fokozat; nincs életkori megkötés

Pályázat nyelve

Angol (Előzetesen Hungarikum kérelem benyújtható, 2018. január 25-ig)

Ismételhetőség

K típusú pályázat többször elnyerhető, de a támogatás első 12 hónapjában nem nyújtható be újabb kutatási témapályázat

FK típus kétszer elnyerhető, a támogatott időszak nem fedhet át; K típusú pályázat legkorábban a sikeres FK pályázat utáni harmadik évben nyújtható be.

PD típus kétszer elnyerhető, a támogatott időszak nem fedhet át

NN, ANN, SNN típusú pályázat többször elnyerhető, a támogatott időszak nem fedhet át

Vezető kutatóként benyújtható pályázatok száma

Egy K_18 vagy egy FK_18 vagy egy PD_18 pályázat nyújtható be. Elnyert KKP_17 mellett nem nyújtható be.

Egy PD_18 pályázat nyújtható be 

Egy NN_18 vagy egy ANN_18 vagy egy SNN_18 pályázat nyújtható be. PD_18 és elnyert KKP_17 mellett nem nyújtható be

NN_18 vagy elnyert PD_16/17 mellett benyújtható, az átfedő időszakra vezető kutató bére nem tervezhető

PD_17/PD 16 mellett benyújtható, az átfedő időszakra vezető kutató bére nem tervezhető

K_18, FK_18, NN_18 pályázat mellett nem nyújtható be

Tematikai átfedés nélküli K_18 vagy FK_18 mellett is benyújtható. Elnyert PD_17 mellett benyújtható; korábbi PD-vel legfeljebb fél év átfedés lehet

Vezető kutatóra vonatkozó egyéb feltétel

Egy időben legfeljebb kettő NKFIH/OTKA által támogatott kutatási pályázat (PD, K, FK, NK, NF, NN típusok) és a kettőn kívül még legfeljebb egy „Jelentős nemzetközi hatású, kiemelkedő eredményeket elért csoportok támogatása” pályázat (KH) vezetője lehet.

 PD_18 más 2018-ban benyújtott pályázattal együtt nem támogatható.

 

Csak a Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatra vonatkozó információk

Alprogram

1. alprogram:
Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

2. alprogram:
Magyar-osztrák nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

3. alprogram:
Magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázat

Együttműködő partner

Külföldi kutatócsoport

Osztrák kutatócsoport

Szlovén kutatócsoport

Külföldi kutatástámogató szervezet

Nincs megkötés

FWF (Ausztria)

ARRS (Szlovénia)

Pályázatbenyújtás helye

NKFI Hivatal (magyar pályázó); külföldi támogató szervezet (külföldi együttműködő pályázó)

Amennyiben a magyar partner igényel nagyobb összegű támogatást, a pályázat értékelője az NKFI Hivatal. Ha a külföldi partner igényel nagyobb összegű támogatást, az FWF/ARRS az értékelő Lead Agency, de a magyar pályázó az osztrák/szlovén benyújtással egyidejűleg az NKFI Hivatal felé is köteles benyújtani pályázatát.

Támogató szervezetek általi pályázatértékelés

Külön-külön; támogatás csak két pozitív döntés esetén adható

NKFI Hivatal értékel és javasol támogatást; külföldi támogató szervezet jóváhagyása szükséges

 

 

A pályázatok benyújtásának belső ügymenete letölthető az ELTE Pályázati Elektronikus Rendszerből (EPER) az adott felhívás végén.

Megjelent a Lendület Program 2018. évi felhívása

 

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Lendület program keretében pályázati felhívást tett közzé 2018-ban induló kutatócsoportok létrehozására.

A program rendelkezésre álló keretösszege a 2018. évre 800 millió forint, melyből megközelítőleg 16-18 új kutatócsoport felállítása támogatható. A kutatócsoport vezetésére tudományos fokozattal rendelkező kutatók pályázhatnak. 

 

Pályázat benyújtására három alprogramban van lehetőség:

-          Lendület I. - önálló kutatói pályát kezdők

Jellemzően 38 év alatti, kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, ígéretes fiatal kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) valamelyik kiválósági felhívására

 

-          Lendület II. - Sikeres önálló kutatói pályát folytatók

Jellemzően 35-45 év közötti, nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) "Consolidator" vagy "Advanced" kategóriájában, vagy egyéb nemzetközi pályázat keretében nyernek el a Lendület-támogatással összemérhető, a támogatási periódus utáni időszakra a csoport fenntartásához szükséges finanszírozást.

 

-          Célzott Lendület” - kiemelkedő eredményességű alkalmazott (célzott) kutatásokat folytatók

Jellemzően 45 év alatti, a gazdasági versenyképességet közvetlenül szolgáló kutatásokra vállalkozó kutatók. Kizárólag olyan gazdasági társaság lehet támogató, melyet Magyarországon legalább két éve bejegyeztek és magyarországi telephellyel rendelkezik. A gazdasági társaságnak vállalnia kell, hogy a támogatás legalább felét folyósítja.

Az a kutató, aki bármely kategóriában nyertes pályázóként támogatást kapott, ugyanabban a kategóriában nem nyújthat be újabb pályázatot.

Pályázni kizárólag akadémiai intézményekbe és hazai egyetemekre lehet.   Az elbírálás során előnyt élveznek a természettudományok, a műszaki tudományok és az élettudományok területén a kísérleti témájú pályázatok; valamint a külföldön tevékenykedő, hazatelepülni kívánó kutatók.

 

Alprogram

Lendület I.

Lendület II.

„Célzott Lendület”

rendelkezésre álló keretösszeg

800 millió forint

támogatott pályázatok várható száma

16-18

igényelhető támogatás

min 25 millió Ft- max. 50 millió Ft/év

min 25 millió Ft- max. 60 millió Ft/év

min évi 25-25 millió Ft az MTA és a gazdasági társaság részéről egyaránt max összege  a külső támogatások összegétől függően változhat

projektek futamideje

max 60 hónap

támogatás mértéke

A támogatást az MTA TKI kezeli, az ELTE a megvalósításhoz szükséges infrastrukturális feltételeket biztosítja, számlájára csak a rezsiköltség érkezik.

beadási határidő

2018. január 31. 12:00

2018. február 15. 12:00

A pályázatokat angol (humán-és társadalomtudományi pályázatokat angol vagy magyar) nyelven lehet benyújtani a Lendület elektronikus pályázati rendszeren keresztül.  A pályázathoz mellékelni kell az egyetem rektorának és gazdasági vezetőjének befogadó nyilatkozatát.

Az ELTE kutatóhellyel pályázatot benyújtani kívánó kutatókkal Dr. Szalay Péter tudományos rektorhelyettes személyesen egyeztet. Ennek legkésőbb január 20-ig meg kell történnie. Az időpont egyeztetésben Kalocsay-Török Hajnalka (hajnalka.kalocsay@rk.elte.hu) tud segíteni.

 A felhívással kapcsolatos további információk:Lendület Program 2018

Nemzeti Tehetség Program - A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj (NTP-NFTÖ-17)

 

A pályázat célja a kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 297 000 000 Ft, az igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.

 

Támogatható tevékenységek:

 „A” komponens: legalább 8 és legfeljebb 23éves kiemelkedően tehetséges általános és középiskolai tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

 „B” komponens: legalább 18 és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó BSc/BA, MSc/MA, PhD vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők tudományos fejlődésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

 „C” komponens: legalább 16 és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem rendelkező (köznevelési tanulmányokat nem folytató) kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

 „D” komponens: legalább 15 és legfeljebb 21 éves tudományos területüket, kutatási céljaikat és tudományos kutatómunkájukban elért kiemelkedő eredményeiket hatékonyan, közérthető nyelven bemutatni tudó magyarországi középiskolai tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

 

 A pályázaton az „A” komponens esetében legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 500.000 Ft, a „B”, „C” és „D” komponens esetében legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

 

A pályázatok benyújtása folyamatos a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, az alábbi beadási szakaszok szerint:VI. beadási szakasz: 2018. január 1-től 2018. március 15-ig. 

A kiírással kapcsolatos további információk: NTP-NFTÖ-17

 

 

Nemzeti Tehetség Program - A hazai tehetséges, országos versenyeken eredményt elért magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, a hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon, valamint tantárgyi világversenyeken való részvételének támogatása (NTP-NTMV-17)

 


Két komponensre nyújtható be pályázat.

A” komponens:

Országos versenyeken eredményt elért, a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött magyarországi fiatalok egyéni és csoportos részvételének támogatása külföldön megvalósuló nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken.  

 

B” komponens:

-          a 20. életévüket még be nem töltött tanulókból és kísérő tanáraikból álló hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpián vagy tantárgyi világversenyen való részvételének támogatása;

-          a magyar csapat felkészülését szolgáló olimpiai szakkörök, előadások, felkészítő táborok lebonyolítása;

-          a nemzetközi tudományos diákolimpia vagy a tantárgyi világverseny magyar nyelvű honlapjának működtetése

 

rendelkezésre álló keretösszeg

90 000 000 Ft

igényelhető támogatás

500 000 – 5 000 000 Ft

projektek futamideje

2017. július 1. és 2018. június 30.

támogatás mértéke

100%

 

A pályázatot az egyetem nyújthatja be, egy pályázó maximum három pályázat benyújtására jogosult.

A pályázatok benyújtása folyamatos a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, az alábbi beadási szakaszok szerint:VI. beadási szakasz: 2018. január 1-től 2018. március 15-ig

 

 

A kiírással kapcsolatos további információk: NTP-NTMV-17
Megjelent a Magyar-kínai ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat (TÉT_17_CN)  felhívása

A felhívás célja magyar-kínai együttműködésben folyó ipari kutatás-fejlesztési projektek támogatása, az NKFI Hivatal és a Kínai Népköztársaság Tudományos és Technológiai Minisztériumának (Ministry of Science and Technology, MOST) közös nemzetközi kutatás-fejlesztési együttműködési programja keretében. A pályázat fókusztémái: a biotechnológia, az energetika, a környezetvédelem és az infokommunikációs technológiák (IKT)

A pályázatot azonos szakmai-tudományos tartalommal kell mind a magyar, mind a kínai partnernek saját országában benyújtani. A kooperációs kutatás magas színvonalának biztosítása érdekében a projektek résztvevői saját országukban csak akkor kapják meg a támogatást, ha a másik ország finanszírozó szervezete is a támogatás mellett döntött. Egyoldalúan benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.

A támogatási kérelmet a palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, online pályázati kitöltőprogrammal kell elkészíteni. A nyilatkozat papír alapú példányát az NKFI Hivatalnak postai úton is meg kell küldeni, az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 napon belül. 

rendelkezésre álló keretösszeg

200 millió forint

támogatott pályázatok várható száma

4 darab

igényelhető támogatás

min 20 millió Ft- max. 70 millió Ft/projekt

projektek futamideje

max 36 hónap

támogatás mértéke

100% (az egyetem esetében)

előleg                                                          

kérhető (az egyetem esetében 90%)

beadási határidő

2018. február 9.

A felhívással kapcsolatos további információk: Magyar-kínai TéT

 

Megjelent a Nők a tudományban kiválósági díj 2017 pályázat

A Nők a Tudományban Egyesület a Magyar Tudományos Akadémia szakmai közreműködésével és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság védnökségével meghirdeti a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat agrártudományok, műszaki tudományok, valamint információs technológia tématerületeken. 
A díjra olyan fiatal kutatónők pályázhatnak, akik kiemelkedő teljesítményt mutatnak felszakterületükön, és aktív részesei a hazai tudományos életnek.

Pályázati feltételek:

A díjra pályázhatnak olyan, PhD fokozattal rendelkező magyar állampolgárságú vagy magukat magyar nemzetiségűnek valló kutatónők, akik

  • kiemelkedő kutatási vagy technológiai tevékenységet végeznek az adott tématerületen,
  • aktív részesei a hazai K+F világnak,
  • tevékenységük elsősorban Magyarországon működő kutatóintézetekhez, egyetemekhez, cégekhez köthető,
  • a pályázat beadásakor még nem töltik be a 40. életévüket (a korhatár kérelemre emelhető a szülési szabadságon és a főállásban gyermekneveléssel töltött idő hosszával). 

A pályázat beküldésének határideje: 2018. január 21. 24:00 óra

A felhívással kapcsolatos további információk:  Nők a tudományban·      

 


o   

 

·      
·      

 


o   

 

·      

.:   Portálkezelői menü   •   Tartalom módosítása   •  Utolsó módosítás: 2018.01.09.   :.
2023. február
H K Sz Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

ELTE Országos Innovációs Nap 2016
Részletek »
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakértőket keres pályázatok bírálatához
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) a 2014-2020 közötti pályázati időszakban az alap- és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát. Részletek »
H2020 projektek értékelésére bármely tudományterületről várja szakemberek jelentkezését az Európai Bizottság
A H2020 projektek bírálatához az Európai Bizottság külső szakemberek segítségét veszi igénybe a világ bármely országából. Részletek »
COST projektek bírálatára várja független szakértők jelentkezését a COST Titkárság
A COST Titkárság külső szakértők jelentkezését várja a COST projektek bírálatához bármely tudományterületről Részletek »
A Pályázati Központ hírlevelet indít - feliratkozási lehetőség
A jövőben a honlap és a facebook oldal mellett hírlevél formában is rendszeres tájékoztatást kívánunk nyújtani az aktuális pályázati lehetőségekről, pályázatokkal kapcsolatos hírekről, illetve az Egyetem oktatói/kutatói által elért pályázati eredményekről. A címlistára a palyazat@ludens.elte.hu címen lehet jelentkezni. Részletek »
ELTE Országos Innovációs Nap 2015
Csatlakozzon Facebook oldalunkhoz!!
Részletek »
 T e r v e z t e :: .:  I I G  W G . I W D G :.
4
  © 2006-2015 ELTE PIK. Minden jog fenntarva.      Cím :: 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.      Telefon :: 06 1 485 5246      E-mail :: palyazat@rekthiv.elte.hu