Nyitólap   |  Elérhetőségek   |  EPER   |  Hírlevél  |  GYÍK
.: ELTE TPIK :.
E L T E   P á l y á z a t i  é s  I n n o v á c i ó s  K ö z p o n t
4
   Nemzetközi pályázatok
   Hazai pályázatok
   Támogatott pályázatok
   Pályázatokhoz szükséges ELTE adatok, pályázati ügyintézés
   Strukturális Alap
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.: Új Széchenyi Terv :.
.: EURÓPAI UNIÓ :.
.: TÁMOP-4.2.1-09/1/KMR-2009-0001 :.
.: Magyarország megújul :.
.: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség :.
.: Európai Szociális Alap :.
    »   Menü     »   Pályázatok
   

Hazai pályázatok

Nemzeti Tehetség Program - A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj (NTP-NFTÖ-17)

 

A pályázat célja a kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 297 000 000 Ft, az igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.

 

Támogatható tevékenységek:

 „A” komponens: legalább 8 és legfeljebb 23éves kiemelkedően tehetséges általános és középiskolai tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

 „B” komponens: legalább 18 és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó BSc/BA, MSc/MA, PhD vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók, oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők tudományos fejlődésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

 „C” komponens: legalább 16 és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem rendelkező (köznevelési tanulmányokat nem folytató) kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

 „D” komponens: legalább 15 és legfeljebb 21 éves tudományos területüket, kutatási céljaikat és tudományos kutatómunkájukban elért kiemelkedő eredményeiket hatékonyan, közérthető nyelven bemutatni tudó magyarországi középiskolai tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

 

 A pályázaton az „A” komponens esetében legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 500.000 Ft, a „B”, „C” és „D” komponens esetében legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

 

A pályázatok benyújtása folyamatos a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, az alábbi beadási szakaszok szerint:


V. beadási szakasz: 2017. november 1-től 2017. december 31-ig
VI. beadási szakasz: 2018. január 1-től 2018. március 15-ig. 

A kiírással kapcsolatos további információk: NTP-NFTÖ-17

 

 

Nemzeti Tehetség Program - A hazai tehetséges, országos versenyeken eredményt elért magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, a hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon, valamint tantárgyi világversenyeken való részvételének támogatása (NTP-NTMV-17)

 


Két komponensre nyújtható be pályázat.

A” komponens:

Országos versenyeken eredményt elért, a pályázat benyújtásakor a 30. életévét még be nem töltött magyarországi fiatalok egyéni és csoportos részvételének támogatása külföldön megvalósuló nemzetközi tanulmányi vagy művészeti versenyeken.  

 

B” komponens:

-          a 20. életévüket még be nem töltött tanulókból és kísérő tanáraikból álló hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpián vagy tantárgyi világversenyen való részvételének támogatása;

-          a magyar csapat felkészülését szolgáló olimpiai szakkörök, előadások, felkészítő táborok lebonyolítása;

-          a nemzetközi tudományos diákolimpia vagy a tantárgyi világverseny magyar nyelvű honlapjának működtetése

 

rendelkezésre álló keretösszeg

90 000 000 Ft

igényelhető támogatás

500 000 – 5 000 000 Ft

projektek futamideje

2017. július 1. és 2018. június 30.

támogatás mértéke

100%

 

A pályázatot az egyetem nyújthatja be, egy pályázó maximum három pályázat benyújtására jogosult.

A pályázatok benyújtása folyamatos a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, az alábbi beadási szakaszok szerint:


V. beadási szakasz: 2017. november 1-től 2017. december 31-ig

VI. beadási szakasz: 2018. január 1-től 2018. március 15-ig

 

 

A kiírással kapcsolatos további információk: NTP-NTMV-17

 
Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázata az ERC által támogatott kutatócsoportnál történő tapasztalatszerzésre (ERC_16_MOBIL) 

A felhívás lehetőséget biztosít magyarországi kutatóhellyel jogviszonyban álló kutatók számára, hogy három hónapot tölthessenek el kutatómunka és tapasztalatszerzés céljából olyan kutatócsoportnál, amelynek vezetője StG, CoG vagy AdG támogatás nyertese.

A jelen pályázati kiírásra intézmények és kutatók együttesen pályázhatnak az alábbiak szerint:

-          magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek

-          bármely tudományterületen dolgozó, magyarországi kutatóhellyel jogviszonyban álló PhD fokozattal rendelkező kutató, amennyiben a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és megfelel a pályázati felhívásban részletezett további feltételeknek.

 

Azok a kutatók, akik már jogosultak AdG benyújtására, csak AdG nyerteshez, akik CoG grantot kívánnak benyújtani, azok csak CoG vagy AdG nyerteshez utazhatnak ki, míg az StG-ra pályázók egyaránt mehetnek StG, CoG vagy AdG támogatást szerzett kutatóhoz. A pályázathoz csatolni kell a fogadó ERC kutatócsoport vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a kutatót 3 vagy 4 hónapra befogadja, kutatási programjába bevonja, és biztosítja a magyar kutató tapasztalatszerzését.

 

rendelkezésre álló keretösszeg

200 millió forint (2016-2017)

igényelhető támogatás

3 hónapra: 10 000 EUR (3,15 millió Ft),              4 hónapra 13 000 EUR (4,095 millió Ft)

projektek futamideje

3 vagy 4  hónap

támogatás mértéke

100%

a projekt megvalósításának kezdő időpontja

az NKFIH döntését követő nap

beadási határidő

folyamatos 2017. 12.31-ig

Bírálati időpontok március 31., június 30., szeptember 30. és december 31. 

 A pályázat keretében az ERC kutatócsoporthoz történő egyszeri ki- és visszautazás költsége, a tartózkodás szállásköltsége, a helyi utazás költsége, valamint a napidíj tervezhető. Ezen felül az intézményt 3% rezsitámogatás illeti meg. A pályázat 100%-ban előfinanszírozású.

A pályázati felhívás és az útmutató letölthető: felhívás és útmutató

 

Megjelent a Magyar-indiai ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat (TÉT_17_IN)  felhívása. 

A pályázat célja a hazai partnerek támogatása olyan magyar-indiai együttműködésben megvalósuló K+F+I projektekben, amelyek eredményeként új vagy továbbfejlesztett, piacorientált termékek és szolgáltatások jönnek létre az alábbi fókusztémákon belül:

 • Biotechnológia, beleértve a mezőgazdasági és élelmiszeripari technológiákat is
 • Információs és kommunikációs technológiák
 • Megújuló energia
 • Vízkezelés és víztisztítás

A pályázatot azonos szakmai-tudományos tartalommal kell mind a magyar, mind az indiai partnernek saját országában benyújtani. A kooperációs kutatás magas színvonalának biztosítása érdekében a projektek résztvevői saját országukban csak akkor kapják meg a támogatást, ha a másik ország finanszírozó szervezete is a támogatás mellett döntött. Egyoldalúan benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.

A támogatási kérelmet a palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, online pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A nyilatkozat papír alapú példányát az NKFI Hivatalnak postai úton is meg kell küldeni, az elektronikus benyújtást követően legkésőbb 3 napon belül.

rendelkezésre álló keretösszeg

300 millió forint

támogatott pályázatok várható száma

5-12 darab

igényelhető támogatás

min 20 millió Ft- max. 70 millió Ft/projekt

projektek futamideje

max. 36 hónap

támogatás mértéke

100% (az egyetem esetében)

előleg                                                          

az egyetem esetében 90%

beadási határidő

2017. november 17. 14:00

A kiírással kapcsolatos további információk: TÉT_17_IN

 Megjelent a VEKOP-2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás pályázati felhívás

 

A felhívásra többek között felsőoktatási intézmények nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban pályázatot. A megvalósítás helyszíne csak a közép-magyarországi régió lehet.

 

A felhívás célja:

·         hazai tudásközpontok versenyképességének, kutatási hatékonyságának megerősítése a kutatási infrastruktúra fejlesztése révén, valamint

·          a nemzetközi együttműködésekben való sikeres magyar kutatói részvétel ösztönzése, különös tekintettel a Horizont 2020 különböző kezdeményezéseiben és programjaiban való hazai bekapcsolódás növelésére. 

A projekt keretében fejlesztésre kerülő infrastruktúrának kapcsolódnia kell az intelligens szakosodás stratégiához (http://www.s3magyarorszag.hu/ ) illetve az ESFRI roadmaphez ( ESFRIroadmap )

 

rendelkezésre álló keretösszeg

2 milliárd Ft

támogatás mértéke

min. 50 millió- max 500 millió Ft

beadási határidő

folyamatos

projekt futamideje

max. 36 hónap

támogatás intenzitása

100 %

   

A pályázat beadása folyamatos. Több értékelési időpont van, a következő: 2017. december 11.

A pályázati felhívás letölthető: https://www.palyazat.gov.hu/node/57457

 

Megjelent a H2020 programjában, valamint az egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzését célzó pályázati felhívás

 

Megjelent a H2020 programjában, valamint az egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzését célzó pályázati felhívás.

 

A programnak két alprogramja:

 

„A” alprogram: Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való felkészülés támogatása

„B” alprogram: a Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködésének elősegítése.

 

További tudnivalók:

 

„A” alprogram

„B” alprogram

A pályázatok benyújtása a kitöltő program megjelenésétől a keret kimerüléséig folyamatosan lehetséges. Az értékelés egyszerűsített eljárásrendben, szakaszos elbírálással történik: a megadott értékelési határnapokig benyújtott pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra.

 

 

 A pályázatok benyújtása a nemzetközi értékelés eredményéről szóló BMBF általi tájékoztatást követően lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.

Támogatható tevékenységek:

 • a nemzetközi program hivatalos külföldi konzorciumi partnerkereső rendezvényén való részvétel 
 • pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi projekt előkészítő ülésen történő részvétel, hazai projekt előkészítő ülés szervezése
 • koordinátor esetében a pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítése, jogi, szabadalmi ügyvivői tanácsadás

 

Támogatható tevékenységek:

 • pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi projekt előkészítő ülésen történő részvétel (ülésenként legfeljebb 3 résztvevő utazási költségtérítése támogatható)
 • pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló hazai projekt előkészítő ülés vagy workshop szervezése

 

az alprogramra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 200 millió Ft

az alprogramra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 30 millió Ft

a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 1,5 millió Ft (koordinátor: esetén 3 millió Ft)

a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 5 millió Ft

elszámolható költségek köre:

utazáshoz kapcsolódó dologi kiadás+ napidíj és a napidíjhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulék és bérjárulék

 

Kizárólag koordinátor esetében számolható el max 1,2 millió Ft értékben személyi juttatás a pályázat és a konzorciumi szerződés előkészítéséhez (munkabér vagy megbízási díj+ munkaadót terhelőt járulék) és külső szolgáltatás igénybevétele

elszámolható költségek köre:

utazáshoz kapcsolódó dologi kiadás+ napidíj és a napidíjhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulék és bérjárulék

 

előleg kérhető: az elszámolható költségek 50%-a erejéig

előleg kérhető: az elszámolható költségek 50%-a erejéig

támogatási intenzitás: 100%

támogatási intenzitás: 100%

 

A pályázati felhívás letölthető: EU-KP_16

A pályázat beadása folyamatos. 

·      

 


o   

 

·      
·      

 


o   

 

·      

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.11.15.   :.
2017. november
H K Sz Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

ELTE Országos Innovációs Nap 2016
Részletek »
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakértőket keres pályázatok bírálatához
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) a 2014-2020 közötti pályázati időszakban az alap- és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát. Részletek »
H2020 projektek értékelésére bármely tudományterületről várja szakemberek jelentkezését az Európai Bizottság
A H2020 projektek bírálatához az Európai Bizottság külső szakemberek segítségét veszi igénybe a világ bármely országából. Részletek »
COST projektek bírálatára várja független szakértők jelentkezését a COST Titkárság
A COST Titkárság külső szakértők jelentkezését várja a COST projektek bírálatához bármely tudományterületről Részletek »
A Pályázati Központ hírlevelet indít - feliratkozási lehetőség
A jövőben a honlap és a facebook oldal mellett hírlevél formában is rendszeres tájékoztatást kívánunk nyújtani az aktuális pályázati lehetőségekről, pályázatokkal kapcsolatos hírekről, illetve az Egyetem oktatói/kutatói által elért pályázati eredményekről. A címlistára a palyazat@ludens.elte.hu címen lehet jelentkezni. Részletek »
ELTE Országos Innovációs Nap 2015
Csatlakozzon Facebook oldalunkhoz!!
Részletek »
 T e r v e z t e :: .: I I G W G . I W D G :.
4
  © 2006-2015 ELTE PIK. Minden jog fenntarva.      Cím :: 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.      Telefon :: 06 1 485 5246      E-mail :: palyazat@rekthiv.elte.hu