Nyitólap   |  Elérhetőségek   |  EPER   |  Hírlevél  |  GYÍK
.: ELTE TPIK :.
E L T E   P á l y á z a t i  é s  I n n o v á c i ó s  K ö z p o n t
4
   Nemzetközi pályázatok
   Hazai pályázatok
   Támogatott pályázatok
   Pályázatokhoz szükséges ELTE adatok, pályázati ügyintézés
   Strukturális Alap
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.: Új Széchenyi Terv :.
.: EURÓPAI UNIÓ :.
.: TÁMOP-4.2.1-09/1/KMR-2009-0001 :.
.: Magyarország megújul :.
.: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség :.
.: Európai Szociális Alap :.
    »   Menü     »   Pályázatok
   

Hazai pályázatok

Megjelent a Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázata Versenyképességi és kiválósági együttműködések (VKE_17) támogatására

A felhívás célja olyan, hosszútávon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között, amelyek eredményeképpen üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények jönnek létre a gazdasági és a társadalmi élet problémáinak megoldására az alábbi területeken:

 • „A” alprogram: Digitális gyártástechnológia fejlesztése 
 • „B” alprogram: Agrár-innováció és biotechnológiai programok

Erre a felhívásra kizárólag közép-magyarországi vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek konzorciumai pályázhatnak, és kizárólag a Közép-Magyarország régióban megvalósuló projekt támogatható.

Pályázatot kizárólag gazdasági társaság által vezetett, legfeljebb 5 tagú konzorcium nyújthat be, amelyben partnerek lehetnek az alábbiak:

 • közép-magyarországi székhelyű, vagy magyarországi ill. EGT székhelyű és Közép-Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező, legalább 2 teljes lezárt üzleti évű és kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA vagy a KATA hatálya alá
 • közép-magyarországi székhelyű, vagy magyarországi székhelyű és Közép-Magyarországon telephellyel rendelkező költségvetési szervek vagy azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben kutatóhelynek minősülnek
 • közép-magyarországi székhelyű, vagy magyarországi ill. EGT székhelyű és Közép-Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező nonprofit szervezetek, amelyek K+F ráfordítása az utolsó lezárt adóbevallás szerint eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át; továbbá államilag elismert állami, egyházi, vagy magán felsőoktatási intézmények

rendelkezésre álló keretösszeg

17 milliárd forint („A” alprogram: 9,5 milliárd forint, „B” alprogram: 7,5 milliárd forint)

igényelhető támogatás

500 - 1 500 millió forint

támogatott pályázatok várható száma:

12-34 db

projektek futamideje

36 hónap

támogatás mértéke

100%

beadási határidő

2017. március 31.

További információk: VKE_17


Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázata az ERC által támogatott kutatócsoportnál történő tapasztalatszerzésre (ERC_16_MOBIL) 

A felhívás lehetőséget biztosít magyarországi kutatóhellyel jogviszonyban álló kutatók számára, hogy három hónapot tölthessenek el kutatómunka és tapasztalatszerzés céljából olyan kutatócsoportnál, amelynek vezetője StG, CoG vagy AdG támogatás nyertese.

A jelen pályázati kiírásra intézmények és kutatók együttesen pályázhatnak az alábbiak szerint:

-          magyarországi székhellyel és jogi személyiséggel rendelkező felsőoktatási intézmények, kutatóközpontok, kutatóintézetek, költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok kutatóhelynek minősülnek

-          bármely tudományterületen dolgozó, magyarországi kutatóhellyel jogviszonyban álló PhD fokozattal rendelkező kutató, amennyiben a projekt időtartama alatt a befogadó intézménynél főállású munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, és megfelel a pályázati felhívásban részletezett további feltételeknek.

 

Azok a kutatók, akik már jogosultak AdG benyújtására, csak AdG nyerteshez, akik CoG grantot kívánnak benyújtani, azok csak CoG vagy AdG nyerteshez utazhatnak ki, míg az StG-ra pályázók egyaránt mehetnek StG, CoG vagy AdG támogatást szerzett kutatóhoz. A pályázathoz csatolni kell a fogadó ERC kutatócsoport vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a kutatót 3 vagy 4 hónapra befogadja, kutatási programjába bevonja, és biztosítja a magyar kutató tapasztalatszerzését.

 

rendelkezésre álló keretösszeg

200 millió forint (2016-2017)

igényelhető támogatás

3 hónapra: 10 000 EUR (3,15 millió Ft),              4 hónapra 13 000 EUR (4,095 millió Ft)

projektek futamideje

3 vagy 4  hónap

támogatás mértéke

100%

a projekt megvalósításának kezdő időpontja

az NKFIH döntését követő nap

beadási határidő

folyamatos 2017. 12.31-ig

Bírálati időpontok március 31., június 30., szeptember 30. és december 31. 

 A pályázat keretében az ERC kutatócsoporthoz történő egyszeri ki- és visszautazás költsége, a tartózkodás szállásköltsége, a helyi utazás költsége, valamint a napidíj tervezhető. Ezen felül az intézményt 3% rezsitámogatás illeti meg. A pályázat 100%-ban előfinanszírozású.

A pályázati felhívás és az útmutató letölthető: felhívás és útmutató

 

 

 


Megjelent a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Nemzeti kiválósági program (NKP_17) című pályázati felhívása

A felhívás keretében kutató-tudásközvetítő szervezetek és vállalkozások konzorciumai pályázhatnak olyan nagy horderejű, interdiszciplináris tudományos és technológiai kihívásokat célzó kutatási tevékenységet magukban foglaló programokkal, amelyek átfogó jellegük és nagyságrendjük miatt a tudományos, ipari, társadalmi szereplők és a döntéshozók tartós együttműködése keretében valósulhatnak meg az alábbi területeken:

 • „A” alprogram: Nemzeti Agykutatási Program
 • „B” alprogram: Nemzeti Kvantumtechnológiai Program

Pályázatot kizárólag kutató-tudásközvetítő szervezet által vezetett, legfeljebb 12 tagú konzorcium nyújthat be, amelyben partnerek lehetnek:

 • költségvetési szervek vagy azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben kutatóhelynek minősülnek
 • jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amelyek K+F ráfordítása az utolsó lezárt adóbevallás szerint eléri a tagi szinten igényelt támogatás legalább 25%-át; továbbá államilag elismert állami, egyházi, vagy magán felsőoktatási intézmények 
 • magyarországi székhelyű vagy EGT székhelyű és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, legalább 2 teljes lezárt üzleti évű és kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA vagy a KATA hatálya alá, valamint legalább 20 fő műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár felsőfokú végzettségű, teljes munkaidőben, a pályázat benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottjuk van.

rendelkezésre álló keretösszeg

10 milliárd forint („A” alprogram: 6,5 milliárd forint, „B” alprogram: 3,5 milliárd forint)

igényelhető támogatás

„A” alprogram: pályázatonként 2-6,5 milliárd forint

„B” alprogram: pályázatonként 1,5-3,5 milliárd forint

támogatott pályázatok várható száma:

1-1 db (A támogatható pályázatok száma indikatív jellegű, a pályázók által igényelt és elnyert támogatás függvényében változhat)

projektek futamideje

48 hónap

támogatás mértéke

100%

beadási határidő

2017. április 18.


További információk: NKP_17Megjelent a Kétoldalú tudományos és technológiai együttműködés támogatása a magyar-osztrák relációban (TÉT_17_AT) pályázati felhívás

A Magyar – Osztrák Kétoldalú Tudományos és Technológiai együttműködés keretein belül fontos célkitűzés egyrészt az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában történő magyar részvételek bővítésének elősegítése, másrészt a fiatal kutatók bevonásának elősegítése az aktuális kutatási folyamatokba. Ezen célkitűzések érdekében a pályázatok nemzetközi Vegyes Bizottság általi döntés előkészítése során előnyt élveznek a Horizont 2020 prioritásaiba illő tudományos célkitűzések, illetve a fiatal kutatók bevonását célzó pályázatok.

A pályázat nyitott bármely tématerületre, ezen belül azonban a magyar és az osztrák partnerintézmények konszenzusos megállapodása eredményeképpen prioritást élveznek az alábbi tudomány- és technológiai területek:

 • élettudományok
 • agrártudományok 
 • műszaki tudományok 
 • biotechnológia 
 • környezet- és energetikai tudományok

rendelkezésre álló keretösszeg

20 millió forint

igényelhető támogatás

max. 2 millió Ft/projekt

projektek futamideje

max. 24 hónap

támogatás mértéke

100%

előleg

75%

a projekt megvalósításának kezdő időpontja

legkorábban 2018. január 1-el tervezhető

beadási határidő

2017. április 15.

Az elszámolható költségek: a beutazó osztrák kutató napidíja, havidíja, országon belüli utazási költsége és kiutazó magyar kutató kiutazási és helyközi utazási költsége, biztosítási díja.

 További információk: AT_17

Megjelent a VEKOP-2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás pályázati felhívás

 

A felhívásra többek között felsőoktatási intézmények nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban pályázatot. A megvalósítás helyszíne csak a közép-magyarországi régió lehet.

 

A felhívás célja:

·         hazai tudásközpontok versenyképességének, kutatási hatékonyságának megerősítése a kutatási infrastruktúra fejlesztése révén, valamint

·          a nemzetközi együttműködésekben való sikeres magyar kutatói részvétel ösztönzése, különös tekintettel a Horizont 2020 különböző kezdeményezéseiben és programjaiban való hazai bekapcsolódás növelésére. 

A projekt keretében fejlesztésre kerülő infrastruktúrának kapcsolódnia kell az intelligens szakosodás stratégiához (http://www.s3magyarorszag.hu/ ) illetve az ESFRI roadmaphez ( ESFRIroadmap )

 

rendelkezésre álló keretösszeg

2 milliárd Ft

támogatás mértéke

min. 50 millió- max 500 millió Ft

beadási határidő

folyamatos

projekt futamideje

max. 36 hónap

támogatás intenzitása

100 %

   

A pályázat beadása folyamatos. Több értékelési időpont van, a következő: 2017. december 11.

A pályázati felhívás letölthető: https://www.palyazat.gov.hu/node/57457

 

Megjelent a H2020 programjában, valamint az egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzését célzó pályázati felhívás

 

Megjelent a H2020 programjában, valamint az egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel ösztönzését célzó pályázati felhívás.

 

A programnak két alprogramja:

 

„A” alprogram: Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való felkészülés támogatása

„B” alprogram: a Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködésének elősegítése.

 

További tudnivalók:

 

„A” alprogram

„B” alprogram

A pályázatok benyújtása a kitöltő program megjelenésétől a keret kimerüléséig folyamatosan lehetséges. Az értékelés egyszerűsített eljárásrendben, szakaszos elbírálással történik: a megadott értékelési határnapokig benyújtott pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra.

 

 

 A pályázatok benyújtása a nemzetközi értékelés eredményéről szóló BMBF általi tájékoztatást követően lehetséges. Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.

Támogatható tevékenységek:

 • a nemzetközi program hivatalos külföldi konzorciumi partnerkereső rendezvényén való részvétel 
 • pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi projekt előkészítő ülésen történő részvétel, hazai projekt előkészítő ülés szervezése
 • koordinátor esetében a pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítése, jogi, szabadalmi ügyvivői tanácsadás

 

Támogatható tevékenységek:

 • pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló külföldi projekt előkészítő ülésen történő részvétel (ülésenként legfeljebb 3 résztvevő utazási költségtérítése támogatható)
 • pályázat és/vagy konzorciumi szerződés előkészítésére irányuló hazai projekt előkészítő ülés vagy workshop szervezése

 

az alprogramra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 200 millió Ft

az alprogramra rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg 30 millió Ft

a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 1,5 millió Ft (koordinátor: esetén 3 millió Ft)

a maximálisan igényelhető támogatás pályázatonként 5 millió Ft

elszámolható költségek köre:

utazáshoz kapcsolódó dologi kiadás+ napidíj és a napidíjhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulék és bérjárulék

 

Kizárólag koordinátor esetében számolható el max 1,2 millió Ft értékben személyi juttatás a pályázat és a konzorciumi szerződés előkészítéséhez (munkabér vagy megbízási díj+ munkaadót terhelőt járulék) és külső szolgáltatás igénybevétele

elszámolható költségek köre:

utazáshoz kapcsolódó dologi kiadás+ napidíj és a napidíjhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulék és bérjárulék

 

előleg kérhető: az elszámolható költségek 50%-a erejéig

előleg kérhető: az elszámolható költségek 50%-a erejéig

támogatási intenzitás: 100%

támogatási intenzitás: 100%

 

A pályázati felhívás letölthető: EU-KP_16

A pályázat beadása folyamatos. Több értékelési időpont van: 2017. április 10., július 10., október 10.

·      

 


o   

 

·      
·      

 


o   

 

·      

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.03.20.   :.
2017. március
H K Sz Cs P Sz V
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

ELTE Országos Innovációs Nap 2016
Részletek »
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakértőket keres pályázatok bírálatához
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) a 2014-2020 közötti pályázati időszakban az alap- és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát. Részletek »
H2020 projektek értékelésére bármely tudományterületről várja szakemberek jelentkezését az Európai Bizottság
A H2020 projektek bírálatához az Európai Bizottság külső szakemberek segítségét veszi igénybe a világ bármely országából. Részletek »
COST projektek bírálatára várja független szakértők jelentkezését a COST Titkárság
A COST Titkárság külső szakértők jelentkezését várja a COST projektek bírálatához bármely tudományterületről Részletek »
A Pályázati Központ hírlevelet indít - feliratkozási lehetőség
A jövőben a honlap és a facebook oldal mellett hírlevél formában is rendszeres tájékoztatást kívánunk nyújtani az aktuális pályázati lehetőségekről, pályázatokkal kapcsolatos hírekről, illetve az Egyetem oktatói/kutatói által elért pályázati eredményekről. A címlistára a palyazat@ludens.elte.hu címen lehet jelentkezni. Részletek »
ELTE Országos Innovációs Nap 2015
Csatlakozzon Facebook oldalunkhoz!!
Részletek »
 T e r v e z t e :: .: I I G W G . I W D G :.
4
  © 2006-2015 ELTE PIK. Minden jog fenntarva.      Cím :: 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.      Telefon :: 06 1 485 5246      E-mail :: palyazat@rekthiv.elte.hu