Nyitólap   |  Elérhetőségek   |  EPER   |  Hírlevél  |  GYÍK
.: ELTE TPIK :.
E L T E   P á l y á z a t i  é s  I n n o v á c i ó s  K ö z p o n t
4
   Nemzetközi pályázatok
   Hazai pályázatok
   Támogatott pályázatok
   Pályázatokhoz szükséges ELTE adatok, pályázati ügyintézés
   Strukturális Alap
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.: Új Széchenyi Terv :.
.: EURÓPAI UNIÓ :.
.: TÁMOP-4.2.1-09/1/KMR-2009-0001 :.
.: Magyarország megújul :.
.: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség :.
.: Európai Szociális Alap :.
    »   Menü     »   Pályázatok     »   Nemzetközi pályázatok
   

Nemzetközi pályázatok


CELSA kutatási pályázat

A Leuveni Katolikus Egyetem kezdeményezésére 2016 májusában megalakult Prágában a Central Europe Leuven Strategic Alliance (CELSA) hálózata, amely a partneregyetemek közös kutatásokban való együttműködését támogatja. A szervezethez az Eötvös Loránd Tudományegyetem is csatlakozott.

2017. január 31-én elindult a CELSA Research Fund pályázata, amelyre  olyan projekteket várnak, melyekben a CELSA partnerintézményeinek kutatói működnek együtt.

Az elkövetkezendő három évben a CELSA körülbelül harminc kollaborációs projekt elindítását tervezi. A pályázat egyik feltétele, hogy a projektekben minimum két olyan kutatónak kell részt vennie, akik a szervezet más-más partnerintézményeiből érkeznek, de egyikük mindenféleképpen a Leuveni Egyetem munkatársa. A program távolabbi célja továbbá az, hogy a támogatott projektek később más páneurópai kutatási és innovációs alapok – mint például a Horizon 2020 – pályázatain is sikerrel szerepeljenek

A CELSA Research Fundról további információk a celsaprojects@rk.elte.hu  e-mail címen kérhetők.

A pályázatok benyújtási határideje: 2017. május 2.

További információk: Celsa kutatási pályázat

ERASMUS+ felhívások

 

Az ERASMUS+ program keretében megjelentek az új pályázati felhívások a nemzetközi kreditmobilitás, felnőttoktatási munkatársak mobilitása, felsőoktatási fejlesztési projektek, közös mesterképzések területén. Megjelent továbbá a Jean Monet pályázat illetve a stratégiai partnerségek: felsőoktatási projektek felhívás is.

Az egyes pályázati felhívások beadási határidejét az alábbi táblázat tartalmazza.

 

pályázati felhívás

beadási határidő

Stratégiai partnerségek: felsőoktatási projektek

2017.03.29.

Regionális köznevelési stratégiai partnerségek

2017.03.29.

Iskolai, óvodai stratégiai partnerségek

2017.03.29.

Köznevelési stratégiai partnerségek

2017.03.29.

 

 

A pályázati felhívások és a részletek letölthetők az alábbi linkről: http://tpf.hu/palyazatok/108/-erasmus

 


 

Megjelent a EUROSTARS program új pályázati lehetősége

A konstrukció célja technológiaintenzív cégek által generált projektek támogatása. Nemzetközi konzorciumban kell pályázni és legalább két EUROSTRAS tagállamban vagy partnerállamban bejegyzett, egymástól független jogalanynak (technológiaintenzív KKV-k, egyetemek és kutatóintézetek) kell a konzorciumot alkotnia.

További fontos tudnivalók a EUROSTARS pályázatokkal kapcsolatban:

·       bottom-up jellegűek; bármely tudományterületről várják a projektek;

·       piacközeli k+f projektek megvalósítását támogatja a program

·       a nemzetközi konzorciumot technológiaintenzív KKV-knak kell vezetnie

·       A projekt teljes költségvetésének (alvállalkozói költségek levonása után) legalább 50%-t a technológia intenzív KKV-knak kell viselnie, de egyetlen résztvevő sem viselheti a projektköltségek több, mint 75%-t. Ha egy tag vagy partnerállamból több szervezet is részt vesz, akkor együttesen szintén nem viselhetik a teljes költségvetés több mint 75%-t.

·       projektek időtartama: max 36 hónap

·       a projekt végét követő 24 hónapon belül a kifejlesztett terméket, technológiát piacra kell vinni

·       a bírálat nemzetközi szinten történik, azonban a szerződés megkötése már a hazai támogató szervezettel;

·       csak azon országok jogalanyai vehetnek részt, amely országok hozzájárulnak a program költségvetéséhez; minden ország maga határozza meg a támogatható költségeket, támogatási intenzitást.

·       beadás: elektronikus

·       pályázatok beadása folyamatos, évente kétszer van értékelés, vagyis két cut- off date van. 

A pályázatok beadása és bírálata nemzetközi szinten történik. A nyertes pályázókkal a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováció Hivatal köt támogatási szerződést. Az elszámolható költségek körét, támogatási intenzitást, támogatható tevékenységet és egyéb feltételeket a magyar pályázók részére a hazai felhívás határozza meg, mely letölthető az alábbi honlapról: közös EU-s kezdeményezések

A hazai felhívás értelmében egyetem csak akkor részesülhet támogatásban, ha technológiaintenzív KKV-val együtt nyújtja be a pályázatot.

 

További információ a EUROSTARS programról: https://www.eurostars-eureka.eu/

 

Prestige (FP7/Marie Curie-COFUND) francia posztdoktori kutatási program

A háromféle mobilitási ösztöndíj lehetőséget kínáló program évente négy benyújtási határidővel  pályázható.

A pályázati lehetőség valamennyi tudományterület számára nyitott.

További információk a http://www.prestige-postdoc.fr/ címen találhatók.

Megnyílt a Nemzeti fejlesztési Minisztérium közreműködésével az Európai Ügynökség (ESA) pályázata

A Nemzeti fejlesztési Minisztérium közreműködésével az Európai Ügynökség (ESA) pályázatot tett közzé vállalkozásoknak, valamint felsőoktatási és kutatóintézeteknek űrkutatással kapcsolatos tevékenységek támogatására.

A pályázat kódja: AO8375

A pályázat tárgya: Magyarország idén novemberben válik az ESA teljes jogú tagjává, a februárban Jean-Jacques Dordain (volt ESA főigazgató) és Kara Ákos (infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős államtitkár) által aláírt csatlakozási szerződés ratifikációjával.

A pályázat célja a hazai űripari szektor ösztönző felzárkóztatása, emellett a csúcstechnológiát fejlesztő hazai vállalkozások és egyetemi kutatóhelyek versenyképességének növelése, új munkahelyek teremtése.

A pályázók köre:

Kizárólag magyar vállalatok (beleértve a kkv-kat), valamint a felsőoktatási és kutatási szervezetek nyújthatnak be pályázatot.

 

A pályázati kiírás keretében az alábbi témákban várják a pályázatokat:

  1. az ipari technológiafejlesztés legalább 3-as TRL szinttől kezdődően a feladatban eljutva a legalább 5-ös TRL szintig (nincs felső korlát a TRL megjelölésben);
  2. kutatási és fejlesztési tevékenységek TRL 2-estől TRL 4-es szintig;
  3. előkészítő tevékenységek, megvalósíthatósági tanulmányok, amely TRL 1-től kezdődhet és tipikusan TRL3-as szintig tart legfeljebb;
  4. űralkalmazások és űr alapú szolgáltatások, azokhoz kapcsolódó termékfejlesztés (TRL4-től kezdődően). 

A pályázat benyújtása:

A pályázati felhívás folyamatosan nyitva áll 2018. december 18-ig. Évente négy, a felhívásban meghatározott időpontig beérkezett pályázatok elbírálása történik majd egyszerre.

A kizárólag magyar részre kiírt ESA pályázat részletes leírása folyamatosan elérhető az EMITS honlapon: ESA call és ESA calls

(az oldal teljes tartalmának megtekintéséhez regisztráció szükséges).

’Open Invitations to Tender’ fül > tender-azonosító: AO8375


EUROSTARS program

 

A konstrukció célja technológiaintenzív cégek által generált projektek támogatása. Nemzetközi konzorciumban kell pályázni és legalább két EUROSTRAS tagállamban vagy partnerállamban bejegyzett, egymástól független jogalanynak (technológiaintenzív KKV-k, egyetemek és kutatóintézetek) kell a konzorciumot alkotnia.

További fontos tudnivalók a EUROSTARS pályázatokkal kapcsolatban:

·         bottom-up jellegűek; bármely tudományterületről várják a projektek;

·         piacközeli k+f projektek megvalósítását támogatja a program

·         a nemzetközi konzorciumot technológiaintenzív KKV-knak kell vezetnie

·         A projekt teljes költségvetésének (alvállalkozói költségek levonása után) legalább 50%-t a technológia intenzív KKV-knak kell viselnie, de egyetlen résztvevő sem viselheti a projektköltségek több, mint 75%-t. Ha egy tag vagy partnerállamból több szervezet is részt vesz, akkor együttesen szintén nem viselhetik a teljes költségvetés több mint 75%-t.

·         projektek időtartama: max 36 hónap

·         a projekt végét követő 24 hónapon belül a kifejlesztett terméket, technológiát piacra kell vinni

·         a bírálat nemzetközi szinten történik, azonban a szerződés megkötése már a hazai támogató szervezettel;

·         csak azon országok jogalanyai vehetnek részt, amely országok hozzájárulnak a program költségvetéséhez; minden ország maga határozza meg a támogatható költségeket, támogatási intenzitást.

·         beadás: elektronikus

·         pályázatok beadása folyamatos, évente kétszer van értékelés, vagyis két cut- off date van. A következő beadási határidő 2017. március 2. 20 óra.

 

A pályázatok beadása és bírálata nemzetközi szinten történik. A nyertes pályázókkal a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováció Hivatal köt támogatási szerződést. Az elszámolható költségek körét, támogatási intenzitást, támogatható tevékenységet és egyéb feltételeket a magyar pályázók részére a hazai felhívás határozza meg. Iránymutatásként egyelőre a tavalyi évi pályázati felhívás használható, mely letölthető az alábbi honlapról: közös EU-s kezdeményezések

 

További információ a EUROSTARS programról: https://www.eurostars-eureka.eu/

 

COST pályázati lehetőség

A COST (európai kezdeményezés a tudományos és műszaki kutatások terén) célja multi- és interdiszciplináris projektek támogatása. A COST alapvetően nem a kutatást, hanem a konzorciumban résztvevő intézetek, kutatók közötti hálózatosodást, mobilitást, konferenciák, workshop-ok és nyári iskolák szervezését támogatja. 

 

A projektek bottom-up jellegűek, vagyis nincsenek előre meghatározott kiírások. Bármely tudományterületről, bármilyen témában benyújtható a pályázat a nemzetközi konzorcium által. A pályázatokat 9 ún. domain-ben lehet benyújtani.

Pályázatok bírálatára évente kétszer kerül sor, a tavaszi forduló beadási napja 2016. december 01. 12h Az ezt követően beérkező pályázatok az őszi fordulóban kerülnek bírálatra.

 

További információ: COST.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.03.20.   :.
2017. március
H K Sz Cs P Sz V
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

ELTE Országos Innovációs Nap 2016
Részletek »
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakértőket keres pályázatok bírálatához
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) a 2014-2020 közötti pályázati időszakban az alap- és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát. Részletek »
H2020 projektek értékelésére bármely tudományterületről várja szakemberek jelentkezését az Európai Bizottság
A H2020 projektek bírálatához az Európai Bizottság külső szakemberek segítségét veszi igénybe a világ bármely országából. Részletek »
COST projektek bírálatára várja független szakértők jelentkezését a COST Titkárság
A COST Titkárság külső szakértők jelentkezését várja a COST projektek bírálatához bármely tudományterületről Részletek »
A Pályázati Központ hírlevelet indít - feliratkozási lehetőség
A jövőben a honlap és a facebook oldal mellett hírlevél formában is rendszeres tájékoztatást kívánunk nyújtani az aktuális pályázati lehetőségekről, pályázatokkal kapcsolatos hírekről, illetve az Egyetem oktatói/kutatói által elért pályázati eredményekről. A címlistára a palyazat@ludens.elte.hu címen lehet jelentkezni. Részletek »
ELTE Országos Innovációs Nap 2015
Csatlakozzon Facebook oldalunkhoz!!
Részletek »
 T e r v e z t e :: .:  I I G  W G . I W D G :.
4
  © 2006-2015 ELTE PIK. Minden jog fenntarva.      Cím :: 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.      Telefon :: 06 1 485 5246      E-mail :: palyazat@rekthiv.elte.hu