Nyitólap   |  Elérhetőségek   |  EPER   |  Hírlevél  |  GYÍK
.: ELTE TPIK :.
E L T E   P á l y á z a t i  é s  I n n o v á c i ó s  K ö z p o n t
4
   Nemzetközi pályázatok
   Hazai pályázatok
   Támogatott pályázatok
   Pályázatokhoz szükséges ELTE adatok, pályázati ügyintézés
   Strukturális Alap
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.: Új Széchenyi Terv :.
.: EURÓPAI UNIÓ :.
.: TÁMOP-4.2.1-09/1/KMR-2009-0001 :.
.: Magyarország megújul :.
.: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség :.
.: Európai Szociális Alap :.
    »   Menü     »   Pályázatok     »   Strukturális Alap
Nyomtatható verzió

Struktúrális Alap

Megjelent a GINOP-2.3.3-15 pályázati felhívás a kutatási infrastruktúra megerősítése, nemzetköziesedés, és hálózatosodás érdekében.

 A felhívásra többek között felsőoktatási intézmények nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban pályázatot. A megvalósítás helyszíne csak konvergencia régió lehet.

A felhívás célja:

-        a hazai kutatási infrastruktúra nemzetközi versenyképességének erősítése,

-        a nemzetközileg versenyképes tudás-centrumok létrejöttének támogatása,

-        a sikeres nemzetközi kutatási együttműködések kialakítása, elmélyítése

A projekt keretében fejlesztésre kerülő infrastruktúrának kapcsolódnia kell az intelligens szakosodás stratégiához (http://www.s3magyarorszag.hu/ ) illetve az ESFRI roadmaphez ( ESFRIroadmap )

Az intelligens szakosodás stratégiához való kapcsolódást az NKFIH igazolja, tehát a pályázat beadásakor rendelkezni kell az NKFIH támogató véleményével. A támogató vélemények iránti kérelmek online nyújtandók be. NKFIHtámogató vélemény

 

rendelkezésre álló keretösszeg

20 milliárd Ft

támogatás mértéke

min. 50 millió- max 1 milliárd Ft

támogatás időtartam

max 36 hónap

támogatás intenzitás

100%

Négy értékelési időpont van

2016. január 25.

 2016. október 10.

 2017.március 27.

 2017.október 15.

A pályázat benyújtása folyamatos.: 

A pályázati felhívás letölthető: http://palyazat.gov.hu/doc/4502Megjelent a GINOP-2.3.2-15 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága pályázati felhívás.

A felhívás célja a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények születhessenek meg.

A megvalósítás helyszínének konvergencia régióban kell lennie, a közép-magyarországi régióban megvalósuló tevékenységek nem támogathatók.

Támogatható tevékenységek:

-        kutatási tevékenység,

-        tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházási tevékenységek, amelyek a kutatási tevékenységhez kapcsolódnak (A tevékenység önállóan nem támogatható),

-        projekt előkészítési tevékenység (A tevékenység önállóan nem támogatható),

-        projektmenedzsment tevékenység (A tevékenység önállóan nem támogatható),

-        szolgáltatás igénybevétele (A tevékenység önállóan nem támogatható).

A projektek 2015. november 15.-től nyújthatók be

rendelkezésre álló keretösszeg

40 milliárd

projektek mérete

500 millió- 2 MRD forint (konzorcium esetén a konzorciumi tagok vonatkozásában igénybe vehető támogatási összeg min 200 millió forint

projekt időtartama

max. 48 hónap

területi korlátozás

csak konvergencia régióban megvalósuló projekt támogatható

beadási határidők

2016. február 15.

2016. augusztus 18.

2017.április 18.

2017. november 15.

támogatás mértéke

100%

A projekt benyújtásával kapcsolatosan fontos figyelembe venni, hogy azon projekt támogatható, amely rendelkezik az NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével, illetve amely közvetlenül vagy közvetve illeszkedik a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez. Az S3-hoz való illeszkedést az NKFI Hivatal támogató véleménye igazolja.

A támogató vélemények iránti kérelmek online nyújtandók be. NKFIHtámogató vélemény

Egy támogatást igénylő, egy adott projektre vagy annak részére az adott telephelyen a GINOP keretében meghirdetett különböző vissza nem térítendő támogatást nyújtó felhívások közül csak egy felhívásra nyújthat be támogatási kérelmet.

A megvalósítási helyszínnek alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha projekt tárgyát képező kutatás-fejlesztési tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra, valamint megvalósítható a projekt keretében foglalkoztatott személyek egy időben történő elhelyezése. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási igény benyújtásakor a projektjavaslatban szükséges bemutatni.

A pályázati felhívás az alábbi linkről tölthető le:K+Fstratégiai műhelyek


Megjelent a GINOP-2.2.1-15 K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések pályázati felhívás.

A felhívás célja a hazai vállalkozások, kutatóhelyek és felsőoktatási intézmények között hosszútávon fenntartható, stratégiai jelentőségű együttműködések ösztönzése üzletileg is hasznosítható tudományos eredmények létrejötte céljából.

A felhívás a nagy jelentőségű és összetett feladatok megoldását, több szakterületet érintő kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények elérését támogatja a szakterület legkiválóbb szereplőinek együttműködésében. A támogatás révén a kutatási eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva létező, fontos társadalmi jelentőségű problémák megoldásához járulnak hozzá.

A megvalósítás helyszínének konvergencia régióban kell lennie, a közép-magyarországi régióban megvalósuló tevékenységek nem támogathatók.

Támogatható tevékenységek:

1.      Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében (minimum a projekt elszámolható költségeinek 25%-a):

-        alapkutatás,

-        ipari kutatás,

-        alkalmazott kutatás

2.      de minimis (csekély összegű támogatás)

-   projekt előkészítő tevékenység (A tevékenység önállóan nem támogatható),

-        projektmenedzsment tevékenység (A tevékenység önállóan nem támogatható),

-        piacra jutás támogatása (A tevékenység önállóan nem támogatható),

-  projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybe vétele (A tevékenység önállóan nem támogatható). 

3.    kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás

-        eszközbeszerzés,

-        A kutatási infrastruktúrához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. (A tevékenység önállóan nem támogatható)

-        Immateriális javak beszerzése (A tevékenység önállóan nem támogatható)

4.      regionális beruházáshoz

-        eszközbeszerzés

-        A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, korszerűsítése, bővítése, átalakítása és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. (A tevékenység önállóan nem támogatható)

-        Immateriális javak beszerzése (A tevékenység önállóan nem támogatható)

 

A projektek 2015. november 30.-tól nyújthatók be.

Csak konzorciumban valósítható meg a projekt. Konzorciumvezető kizárólag közép- vagy nagyvállalkozás lehet.

rendelkezésre álló keretösszeg

50 milliárd forint

projektek mérete

500 millió- 4 milliárd forint

projekt időtartama

max 48 hónap

területi korlátozás

csak konvergencia régióban megvalósuló projekt támogatható

beadási határidők

2016. március 07.

2016. október 31.

2017. április 24.

2017. november 30.

támogatás mértéke

vállalatok esetében a tevékenységtől függően, felsőoktatási intézmények esetén 100%

A Felhívás keretében azon projektek támogathatók, melyek a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkeznek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével, valamint illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez. Intelligens technológiához csak akkor illeszkedik egy projekt, ha a megvalósítási helyszíne megyei szinten hozzá van rendelve az adott technológiához. Több megvalósítási helyszín esetén elegendő egy megvalósítási helyszínre vonatkozóan teljesülnie az intelligens technológiákhoz való illeszkedésnek

A támogató vélemények iránti kérelmek online nyújtandók be. NKFIHtámogató vélemény

Egy támogatást igénylő, egy adott projektre vagy annak részére az adott telephelyen a GINOP keretében meghirdetett különböző vissza nem térítendő támogatást nyújtó felhívások közül csak egy felhívásra nyújthat be támogatási kérelmet.

A megvalósítási helyszínnek alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására. A megvalósítási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha projekt tárgyát képező kutatás-fejlesztési tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra, valamint megvalósítható a projekt keretében foglalkoztatott személyek egy időben történő elhelyezése. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási igény benyújtásakor a projektjavaslatban szükséges bemutatni.

A pályázati felhívás és az azzal kapcsolatos további információ az alábbi linkről tölthető le: K+Fversenyképességi és kiválósági együttműködés

.:   Portálkezelői menü   •   Tartalom módosítása   •  Utolsó módosítás: 2015.10.12.   :.
2023. november
H K Sz Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

ELTE Országos Innovációs Nap 2016
Részletek »
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakértőket keres pályázatok bírálatához
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) a 2014-2020 közötti pályázati időszakban az alap- és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát. Részletek »
H2020 projektek értékelésére bármely tudományterületről várja szakemberek jelentkezését az Európai Bizottság
A H2020 projektek bírálatához az Európai Bizottság külső szakemberek segítségét veszi igénybe a világ bármely országából. Részletek »
COST projektek bírálatára várja független szakértők jelentkezését a COST Titkárság
A COST Titkárság külső szakértők jelentkezését várja a COST projektek bírálatához bármely tudományterületről Részletek »
A Pályázati Központ hírlevelet indít - feliratkozási lehetőség
A jövőben a honlap és a facebook oldal mellett hírlevél formában is rendszeres tájékoztatást kívánunk nyújtani az aktuális pályázati lehetőségekről, pályázatokkal kapcsolatos hírekről, illetve az Egyetem oktatói/kutatói által elért pályázati eredményekről. A címlistára a palyazat@ludens.elte.hu címen lehet jelentkezni. Részletek »
ELTE Országos Innovációs Nap 2015
Csatlakozzon Facebook oldalunkhoz!!
Részletek »
 T e r v e z t e :: .:  I I G  W G . I W D G :.
4
  © 2006-2015 ELTE PIK. Minden jog fenntarva.      Cím :: 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.      Telefon :: 06 1 485 5246      E-mail :: palyazat@rekthiv.elte.hu