Nyitólap   |  Elérhetőségek   |  EPER   |  Hírlevél  |  GYÍK
.: ELTE TPIK :.
E L T E   P á l y á z a t i  é s  I n n o v á c i ó s  K ö z p o n t
4
   Szervezet
   Munkatársak
   Elégedettségi felmérés
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.: Új Széchenyi Terv :.
.: EURÓPAI UNIÓ :.
.: TÁMOP-4.2.1-09/1/KMR-2009-0001 :.
.: Magyarország megújul :.
.: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség :.
.: Európai Szociális Alap :.
    »   Menü     »   Bemutatkozás
Nyomtatható verzió

Bemutatkozás

Pályázati Központ

Az Egyetem új Szervezeti és Működési Szabályzatának életbe lépésével a pályázat és projektkezelés szervezeti keretei és folyamata is átalakult.
A korábban a Pályázati és Innovációs Központon belül működő Pályázati Iroda és a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Pályázati és Pénzügymenedzsment Osztálya összevonásával létrejött a Kancellária alá tartozó Pályázati Központ, amely a pályázati felhívás megjelenésétől, a pályázati ötlet felmerülésétől a projekt fenntartási szakaszának lezárulásáig segíti a témavezetők szakmai munkáját.
A Pályázati Központ létrehozásával az Egyetem szolgáltató szemléletű menedzsment hátteret kíván biztosítani a pályázatok benyújtásához és a projektek megvalósításához.

A Pályázati Központ koordinálja és irányítja a kari pályázat támogató egységek pályázati feladat-ellátását, így segítve elő a több kar együttműködésével megvalósuló pályázatok sikeres lebonyolítását. A szervezet átalakítás célja egységesebbé tenni a pályázatot benyújtani szándékozó oktatók, kutatók felé támasztott belső követelményrendszert, illetve valamennyi Kar számára ugyanolyan, magas színvonalú pályázattámogató szolgáltatást nyújtani, növelve ezzel a pályázati kedvet és sikerességet.

A pályázatbenyújtás, a szerződéskötés, valamint a projektfenntartás központi koordinációját a Pályázati Központ Koordinációs és Pályázati Menedzsment Osztálya végzi.
Feladatai:
- pályázatfigyelés, hazai és nemzetközi támogatási források felkutatása,
- pályázati felhívások, információk továbbítása az érintettek felé,
- értekezletek, egyeztetések és pályázati előkészítő megbeszélések szervezése,
- kapcsolattartás a pályáztató szervezetekkel,
- az online pályázati rendszerek adminisztrátori feladatainak ellátása,
- pályázattípusonként tervezési sablonok összeállítása és frissítése,
- intézményi rangsorolást igénylő pályázatok esetén a vezetői döntés előkészítése, koordinálása,
- benyújtásra alkalmas, formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázati dokumentáció elkészítésének segítése, koordinálása, a szükséges, egyetemi szintű dokumentumok rendelkezésre bocsájtása, szakértői segítségnyújtás a pályázatok elkészítése során,
- a megfelelő szintű ellenjegyzés birtokában a hiánytalanul össze¬állított pályázat cégszerű aláíratása, pályázó részére történő visszaadása, intézményi beadás esetén postázása,
- a pályázati eredmények figyelése, közzététele az egyetemi fórumokon,
- a szerződéskötés előkészítése, koordinálása, a szükséges jogi egyeztetések lebonyolítása, a szerződések aláíratása és postázása,
- a projektmegvalósítás során történő változások követése, nyilvántartása (szerződésmódosítás, változásbejelentés, részbeszámoló),
- a lezáruló projektek nyilvántartása, a projektfenntartás követése, adatszolgáltatás,
- elektronikus nyilvántartás vezetése az Egyetem pályázati tevékenységéről (ELTE Pályázati Elektronikus Rendszer, a továbbiakban EPER), az EPER működtetése, fejlesztési javaslatok kidolgozása, felhasználói segítségnyújtás, jogosultságok adminisztrálása,

A projektek pénzügyi megvalósítását folyamatosan figyeli és támogatja a Pénzügyi Ellenőrzési és Monitoring Osztály.
Feladatai:
- a pályázatok pénzügyi tervezésével és elszámolásával kapcsolatos egyetemi szintű belső szabályozás- és a folyamatba épített ellenőrzési rendszer kidolgozása és betartásának felügyelete,
- szolgáltató szemléletű pályázati pénzügyi tervezési- és megvalósítási folyamatokat támogató tanácsadó tevékenység ellátása,
- a pályázatok felhasználásával kapcsolatos egyetemi szintű pénzügyi tervezési, beszámolási és monitoring folyamatok koordinálása,
- a pályázat terhére elszámolni tervezett költségek támogatási szerződés és pénzügyi szabályok szerinti megfelelőségének vizsgálata,
- a projekt likviditási helyzete alapján javaslattétel az elszámolható kiadások csökkentésére, átütemezésére, továbbá szükség esetén a támogató felé történő szerződésmódosítás kezdeményezésére,
- a pályázatok pénzügyi ellenőrzésével és felhasználásával kapcsolatos adatszolgáltatás,
- a projektek elkülönített könyvviteli nyilvántartásának ellenőrzése,
- a karokról beérkező számlák alaki, tartalmi és kontírozási helyességének ellenőrzése, a kiadások projekt terhére történő elszámolásának pénzügyi érvényesítése, és a projekt munkaszám szintű fedezet ellenőrzése,
- részvétel a pályázatok könyvvizsgálatában, az egyetem pályázati tevékenységét érintő belső- és külső ellenőrzésekben,
- szabálytalansági eljárások esetén a kifogások ellenőrzése, az eljárás koordinálása,
- Javaslattétel a pályázatkezelés pénzügyi elszámolásait támogató informatikai rendszerek fejlesztésére.

Vezetője:

Jaloveczki László,  igazgató

Cím: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 10-12. 4. em.
Telefon: 411-6500 /4458
Email: palyazat@kancellaria.elte.hu

.:   Portálkezelői menü   •   Tartalom módosítása   •  Utolsó módosítás: 2017.05.02.   :.
2023. október
H K Sz Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

ELTE Országos Innovációs Nap 2016
Részletek »
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakértőket keres pályázatok bírálatához
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) a 2014-2020 közötti pályázati időszakban az alap- és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát. Részletek »
H2020 projektek értékelésére bármely tudományterületről várja szakemberek jelentkezését az Európai Bizottság
A H2020 projektek bírálatához az Európai Bizottság külső szakemberek segítségét veszi igénybe a világ bármely országából. Részletek »
COST projektek bírálatára várja független szakértők jelentkezését a COST Titkárság
A COST Titkárság külső szakértők jelentkezését várja a COST projektek bírálatához bármely tudományterületről Részletek »
A Pályázati Központ hírlevelet indít - feliratkozási lehetőség
A jövőben a honlap és a facebook oldal mellett hírlevél formában is rendszeres tájékoztatást kívánunk nyújtani az aktuális pályázati lehetőségekről, pályázatokkal kapcsolatos hírekről, illetve az Egyetem oktatói/kutatói által elért pályázati eredményekről. A címlistára a palyazat@ludens.elte.hu címen lehet jelentkezni. Részletek »
ELTE Országos Innovációs Nap 2015
Csatlakozzon Facebook oldalunkhoz!!
Részletek »
 T e r v e z t e :: .:  I I G  W G . I W D G :.
4
  © 2006-2015 ELTE PIK. Minden jog fenntarva.      Cím :: 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.      Telefon :: 06 1 485 5246      E-mail :: palyazat@rekthiv.elte.hu