Nyitólap   |  Elérhetőségek   |  EPER   |  Hírlevél  |  GYÍK
.: ELTE TPIK :.
E L T E   P á l y á z a t i  é s  I n n o v á c i ó s  K ö z p o n t
4
   Kooperációs Kutatások
   Innovatív egyetemi
   vállalkozások
   Szabadalmak (Patents)
   Kutatóink
   Aktuális projektek
   Lezárult projektek
   Technológiatranszfer
   help-desk
   Képzés
   Partnerek
   Dokumentumok
   Elérhetőség
.: Eötvös Loránd Tudományegyetem :.
.: Új Széchenyi Terv :.
.: EURÓPAI UNIÓ :.
.: TÁMOP-4.2.1-09/1/KMR-2009-0001 :.
.: Magyarország megújul :.
.: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség :.
.: Európai Szociális Alap :.
    »   Menü     »   Innováció     »   Kooperációs Kutatások
Nyomtatható verzió

Kooperációs Kutatások

ELTE Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ – ELTE IKKK

Az ELTE Informatikai Kara a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által meghirdetett Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében, az "Európa Pályázat Előkészítő Alap" közreműködésével sikerrel pályázott az "ELTE Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ (ELTE IKKK)" létrehozására és működtetésére.

Az IKKK célja egy többkomponensű, nyitott technológiai szoftverfejlesztő környezet és a hozzá kapcsolódó szakember koncentráció létrehozása, ami minőségileg magasabb szintre emeli a hazai szoftveripar versenyképességét. A környezetet szolgáltatásszerűen felhasználják a konzorcium tagjai és külső vállalkozások, kritikus szoftverek fejlesztésére. A projekt keretében az Egyetem és a gazdasági partnerek szakembereinek együttműködésével hasznosítás-orientált célzott alapkutatások és alkalmazott kutatások folynak, amelyektől a konzorcium tagjai jelentős gazdasági eredményeket várnak. A készülő szoftvertermékek bázisát nyújthatnák egy profitorientált termékoktatási vállalkozásnak is. A kutatás-fejlesztési eredmények átkerülnek az oktatásba. Az egyetem kutatói alkalmazói tapasztalatokra, a konzorcium többi tagjának munkatársai pedig kutatói-oktatói tapasztalatokra tesznek szert.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karán közel 3000 hallgató és 77 doktorandusz készül arra, hogy felkészült szakemberként, tanárként hasznosítsa informatikai tudását végzés után. Közülük a legtehetségesebbek lehetőséget kapnak arra, hogy az ELTE IKKK keretein belül mélyítsék el gyakorlati ismereteiket. Ez kölcsönös előnyökkel jár a kar és az IKKK számára is.

Az ELTE IKKK partnerei:

 • AITIA International Rt.

 • Citylog Kft.

 • Multiráció Gazdaság- és Pénzügyinformatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.

 • NETvisor Informatikai és Kommunikációs Szolgáltató Kft.

 • ParaComputer Informatikai Bt.

 • SQI Magyar Szoftverminőség Tanácsadó Intézet Kft.

 • Zolix Számítástechnikai Szaktanácsadó Kkt.

Bővebb információ:http://ikkk.inf.elte.hu/

Környezettudományi Kutató Központ – ELTE KKKK

A Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjának (GVOP) "Kutatás-fejlesztés, innováció" prioritása keretében a GVOP Irányító Hatóság pályázatot hirdetett a "Felsőoktatás és a vállalatok közötti kooperatív kutatást és technológiatranszfert segítő partnerkapcsolatok és hálózatok (Kooperációs Kutató Központok, KKK) kiépítésének támogatása" céljából. A támogatás formája a saját résszel megegyező összegű visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás, amely 75%-ban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 25%-ban pedig hazai központi költségvetési előirányzatból származik.

Ezen a pályázaton elnyert támogatással az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán a kémia, a biológia, a fizika, a földtudományok és a matematika szakterületek képviselői az ipari-vállalati szféra kiemelt képviselőivel 2004. december 1-jén létrehozták a régió első Környezettudományi Kooperációs Kutató Központját (ELTE KKKK).

A hazai környezetvédelemnek és az integrált környezettudományi kutatásnak az EU fejlett országaihoz viszonyított lemaradása miatt halaszthatatlan tennivalóink vannak a szennyvízkezelés, a megújuló energiaforrások felhasználása és a korábbi, valamint a jelenlegi ipari tevékenységeink által okozott környezetterhelések felmérése, azok csökkentése, illetve felszámolása terén. A KKKK kutatási stratégiája ezért a környezetvédelem szempontjából alapvető, egymással kapcsolatban levő, így céljait tekintve összefüggő, de a kutatási tevékenység ütemezése szempontjából szétválasztható három alapterületre (kutatási főirányra) összpontosítja a tervezett együttműködést és kutatást:

 • Szennyvíz- és szennyvíziszap kezelési (hasznosítási) technológiák fejlesztése;

 • Megújuló energiaforrások (biogáz, szénbiobrikett);

 • Környezetterhelési vizsgálatok (zagytározók vizsgálata, rekultivációs ártalmatlanítása, az ipari szennyvizek mikroszennyezőinek monitorozása, budapesti városi aeroszol).

A KKKK kutatás-fejlesztési stratégiája 9-12 évre tervezett, igazodva az EU és a Nemzeti Programokban megfogalmazott előírások teljesítéséhez, segítve az ipari nagyvállalatokat környezetvédelmi feladataik megoldásában és a környezetvédelmi ipar szereplőit új technológiák kidolgozásában és bevezetésében. A stratégia alapvető elemei a következők:

 • Hosszútávú és szoros kutatási együttműködés az ipari partnerek és az egyetemi, valamint az akadémiai szakembergárda között.

 • Az ipari partnerek bevonása a felsőfokú és a Ph.D.-képzés programjának alakításába (tananyagok korszerűsítése, szakirányok fejlesztése).

 • Az ipari partnerekkel kialakított együttműködések révén az egyetemi hallgatók számára üzemlátogatások szervezése, a diplomamunkák és tudományos diákköri dolgozatok vállalatoknál történő elkészítése, közös tudományos szemináriumok szervezése, továbbá közös szakmai pályázatok kidolgozása.

 • Az egyetem széles skálán biztosítja a gazdasági partnerek szakember-utánpótlásának nevelését és tudományos minősítések megszerzését.

 • Az egyetemi, illetve akadémiai kutatóhelyeken és a vállalatoknál meglévő K+F eszközpark egymást kiegészítő fenntartása és fejlesztése.

 • A vállalatok közötti kooperáció bővítése a közös érdekeltségű kutatások révén, hozzájárulva a tudástranszfer hatásfokának javításához.

 • Hosszútávú stratégiai cél a környezetvédelmi ipar számára egy olyan bázisintézmény kialakítása, amely a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségénél bejegyzett, környezetvédelmi kutatással és fejlesztéssel is foglalkozó több száz vállalat és gazdasági társaság K+F tevékenységéhez állandó háttérként rendelkezésre áll jól képzett szakembergárdával és széles nemzetközi kapcsolatrendszerrel.

További információ:http://kkkk.elte.hu/

.:   Portálkezelői menü   •   Tartalom módosítása   •  Utolsó módosítás: 2007.01.21.   :.
2023. február
H K Sz Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

ELTE Országos Innovációs Nap 2016
Részletek »
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakértőket keres pályázatok bírálatához
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) a 2014-2020 közötti pályázati időszakban az alap- és az alkalmazott kutatások, valamint az innováció területén beérkező pályázatok értékelvű szakmai bírálatához, a nyertes projektek szakmai beszámolóinak értékeléséhez és a szakpolitikai vélemények megalapozásához minden szakterületen bővíti szakértői adatbázisát. Részletek »
H2020 projektek értékelésére bármely tudományterületről várja szakemberek jelentkezését az Európai Bizottság
A H2020 projektek bírálatához az Európai Bizottság külső szakemberek segítségét veszi igénybe a világ bármely országából. Részletek »
COST projektek bírálatára várja független szakértők jelentkezését a COST Titkárság
A COST Titkárság külső szakértők jelentkezését várja a COST projektek bírálatához bármely tudományterületről Részletek »
A Pályázati Központ hírlevelet indít - feliratkozási lehetőség
A jövőben a honlap és a facebook oldal mellett hírlevél formában is rendszeres tájékoztatást kívánunk nyújtani az aktuális pályázati lehetőségekről, pályázatokkal kapcsolatos hírekről, illetve az Egyetem oktatói/kutatói által elért pályázati eredményekről. A címlistára a palyazat@ludens.elte.hu címen lehet jelentkezni. Részletek »
ELTE Országos Innovációs Nap 2015
Csatlakozzon Facebook oldalunkhoz!!
Részletek »
 T e r v e z t e :: .: I I G W G . I W D G :.
4
  © 2006-2015 ELTE PIK. Minden jog fenntarva.      Cím :: 1056 Budapest, Szerb utca 21-23.      Telefon :: 06 1 485 5246      E-mail :: palyazat@rekthiv.elte.hu